ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Grunnlagsdata

Opplysninger om organiseringen av valggjennomføringen i kommunen eller fylkeskommunen. Grunnlagsdata registreres i EVA og omfatter blant annet målform, adresse til stemmesteder, åpningstider for stemmesteder, opptellingsmåter og krav til listeforslag.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.