ORDLISTE

ORDLISTE

Legitimasjon

Valgloven eller valgforskriften har ingen nærmere regler for hva slags legitimasjon som kan godkjennes når velgere skal stemme. Stemmemottaker må i hvert enkelt tilfelle vurdere den legitimasjonen velgeren legger fram. Det er et minstekrav at legitimasjonen har et visst offisielt preg og at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.