ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Legitimasjon

Legitimasjonen skal ha et visst offisielt preg og inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra stemmemottaker.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.