ORDLISTE

ORDLISTE

Materiell til omvalget
Omvalget i Moss kommune til fylkestinget i Østfold

Manntall

Liste over personer med stemmerett ved valg i Norge. Folkeregisteret ligger til grunn for manntallet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.