ORDLISTE

ORDLISTE

Manuell opptelling

Opptelling av stemmesedler for hånd, uten bruk av maskiner.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.