ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Møtebok

Fylkesvalgstyrenes, valgstyrenes og stemmestyrenes dokumentasjon av valggjennomføringen. Omtales også som "protokoll".
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.