ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Omslagskonvolutt

Konvolutt som benyttes ved stemming når velger av en eller annen grunn ikke kan krysses av i manntallet. Stemmeseddelkonvolutt og informasjon om velger legges i omslagskonvolutten, slik at informasjonen synes i vinduet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.