ORDLISTE

ORDLISTE

Materiell til omvalget
Omvalget i Moss kommune til fylkestinget i Østfold

Omslagskonvolutt

Konvolutt, primært til bruk ved tidlig- og forhåndsstemmegivning. Stemmeseddelkonvolutt og valgkort legges i omslagskonvolutten, slik at informasjonen på valgkortet synes i vinduet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.