ORDLISTE

ORDLISTE

Opptellingsvalgstyre

Samevalgstyre med særlige oppgaver i forbindelse med sametingsvalg, herunder opptelling og valgoppgjør i de sju valgkretsene.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.