ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Papirmanntall

Utskrift av manntallet i en stemmekrets. Papirmanntall benyttes i kommuner som ikke har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og skrives ut fra EVA. Papirmanntall og avkryssingsmanntall er det samme, og begrepene benyttes i blant om hverandre.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.