ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Personstemme

Tilleggsstemme til kandidat ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Personstemme kan enten gis til kandidater på listen velgeren stemmer på, eller som slengerstemme til en kandidat på en annen liste, som da føres manuelt opp på stemmeseddelen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.