ORDLISTE

ORDLISTE

Rettelser

Endringer gjort av velger på stemmeseddelen. Reglene for rettelser varierer mellom ulike typer valg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.