ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Rettelser

Endringer gjort av velger på stemmeseddelen. Reglene for rettelser varierer mellom ulike typer valg. Det er ikke lenger anledning til å gjøre rettelser på stemmeseddelen ved stortingsvalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.