ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Sametingets valgmanntall

Register over personer som har stemmerett og kan stille som kandidater ved valg til Sametinget. Valgmanntallet utarbeides av Sametinget.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.