ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Sametingets valgmanntall

Register over personer som har stemmerett og kan stille som kandidater ved valg til Sametinget. Valgmanntallet utarbeides av Sametinget.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.