ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Samevalgstyre

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av sametingsvalg i kommunen. Kommuner som har 30 eller flere manntallsførte ved sametingsvalget skal oppnevne et eget samevalgstyre.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.