ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Sent innkomne

Forhåndsstemmer som er mottatt etter at den ordinære forhåndsstemmeperioden er over, og før kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Disse stemmene skal telles for seg selv, sammen med et antall ordinære forhåndsstemmer som kommunen har lagt til side tidligere.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.