ORDLISTE

ORDLISTE

Skanning

Opptelling av stemmer ved hjelp av maskiner (skannere).
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.