ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Skjæringsdato

Datoen manntallet låses og som avgjør hvor en velger har stemmerett. Skjæringsdatoen er 30. juni i valgåret og velgeren blir manntallsført i den kommunen han eller hun er folkeregistrert som bosatt denne datoen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.