ORDLISTE

ORDLISTE

Slengerstemme

Personstemme gitt til en kandidat fra et annet parti enn det velgeren stemmer på ved kommunestyrevalg. Slengere føres opp manuelt på stemmeseddelen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.