ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Slengerstemme

Personstemme gitt til en kandidat fra et annet parti enn det velgeren stemmer på ved kommunestyrevalg. Slengere føres opp manuelt på stemmeseddelen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.