ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Sperrefrist

Tidligste tidspunkt valgresultatene kan offentliggjøres. Sperrefristen for å offentliggjøre valgresultatet er kl. 21.00 på valgdagen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.