ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmekrets

Geografisk område innenfor en kommune, der velgerne er manntallsført. De fleste kommuner består av flere stemmekretser, og det er lovfestet at hver stemmekrets skal ha ett valglokale.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.