ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tellekrets

To eller flere stemmekretser som slås sammen og telles sammen. Tellekretser er aktuelt i kommuner som har kretsvis opptelling når en eller flere kretser har færre enn 100 manntallsførte.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.