ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tidligstemme

Stemme som er avlagt før den ordinære forhåndsstemmeperioden. Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august i valgåret.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.