ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tilganger

Antall listestemmer som et parti har mottatt fra andre partier. Det vil si antall ganger partiets kandidater er ført opp som slengere på andre partiers stemmesedler. Tilganger sees alltid i sammenheng med avganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.