ORDLISTE

ORDLISTE

Tilganger

Antall listestemmer som et parti har mottatt fra andre partier. Det vil si antall ganger partiets kandidater er ført opp på andre partiers stemmesedler. Tilganger sees alltid i sammenheng med avganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.