ORDLISTE

ORDLISTE

Tillitsvalgt

Person som har myndighet til å forhandle med valgstyret eller fylkesvalgstyret om endringer på listeforslaget.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.