ORDLISTE

ORDLISTE

Urnetelling

Stemmestyrets telling og sammenligning av antall stemmesedler i urnene, og antall kryss i manntallet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.