ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utjevningsmandat

Mandat som fordeles på grunnlag av hvor mange stemmer partiet får på landsbasis, for å sikre bedre proporsjonalitet. Utjevningsmandatene utgjør 19 av de 169 mandatene til Stortinget, ett per valgdistrikt. Kun registrerte partier som oppnår minst 4 prosent av stemmene kan få tildelt utjevningsmandater.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.