ORDLISTE

ORDLISTE

Valgdistrikt

Geografisk område som det velges mandater fra ved stortingsvalg. I Norge er det grunnlovsfestet at det skal være 19 valgdistrikter, som følger fylkesinndelingen som gjaldt fram til og med 2017.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.