ORDLISTE

ORDLISTE

Valgdistrikt

Geografisk område som det velges representanter fra. Ved stortingsvalg er det 19 valgdistrikter som følger fylkesinndelingen som gjaldt fram til og med 2017. Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er hver kommune og hvert fylke et eget valgdistrikt. Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgdistrikter.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.