ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgdistrikt

Geografisk område som det velges representanter fra. Ved stortingsvalg er det 19 valgdistrikter som følger fylkesinndelingen som gjaldt til og med 2017. Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg utgjør hver kommune og hvert fylke et eget valgdistrikt. Ved sametingsvalg benyttes begrepet "valgkrets".
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.