ORDLISTE

ORDLISTE

Valgkrets

Geografisk område som det velges representanter fra. I valgloven benyttes begrepet "valgdistrikt".
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.