ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgting

Stemmegivning på valgdagen. Valgting er begrepet som valgloven benytter når det gjelder forhold knyttet til stemmegivning på selve valgdagen, til forskjell fra forhåndsstemmegivning.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.