ORDLISTE

ORDLISTE

Materiell til omvalget
Omvalget i Moss kommune til fylkestinget i Østfold

Valgting

Stemmegivning på valgdagen. Valgting er begrepet som valgloven benytter når det gjelder forhold knyttet til stemmegivning på selve valgdagen, til forskjell fra forhåndsstemmegivning.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.