ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Arkivering

Denne artikkelen tar for seg kravene til arkivering av ulike typer valgmateriell og annen dokumentasjon av valget.
1
Arkivering

Når valget er over skal alt valgmateriell behandles i henhold til arkivloven. Her går det et viktig skille mellom valgmateriell som har vært i bruk og valgmateriell som er ubrukt.

Husk at også dokumenter som gjelder saksbehandling i kommunen i forbindelse med valg, følger de vanlige reglene om arkivering som annen saksbehandling i kommunen.

2
Ubrukt valgmateriell

Valgmateriell som ikke har vært i bruk skal ikke arkiveres. Dette gjelder både ubrukte konvolutter, ubrukte stemmesedler og ubrukte manntallseksemplarer.

3
Konvolutter

Når valgresultatet er endelig kan dere kassere både stemmeseddelkonvolutter og omslagskonvolutter. Dette gjelder både forkastede og godkjente stemmegivninger. Når dere kasserer valgmateriell er det viktig at dette skjer på en betryggende måte.

4
Stemmesedler

Godkjente stemmesedler

Stemmesedler som er godkjent skal dere oppbevare til valgperioden er utløpt, det vil si i fire år. Etter fire år kan stemmesedlene kasseres på en betryggende måte.

Det er ikke nødvendig å oppbevare stemmesedler på papir i fire år, dersom dere kan oppbevare dem like trygt elektronisk. Her er det viktig at dere er oppmerksomme på at EVA Skanning ikke er et godt alternativ for slik elektronisk lagring. Årsakene til dette er nærmere forklart i valghåndboken (se lenke under "regelverk" nedenfor).

Forkastede stemmesedler

Stemmesedler som er forkastet kan dere kassere så snart valgresultatet er endelig.

5
Valgkort

Valgkortene kan dere kassere på en betryggende måte når valgresultatet er endelig.

6
Avkryssede manntallslister

Avkryssingsmanntallet skal dere oppbevare til to valgperioder er utløpt, altså i åtte år. Etter åtte år kan manntallet kasseres på en betryggende måte.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.