ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Generelt om sametingsvalg

Denne artikkelen tar for seg generelle forhold rundt sametingsvalg, blant annet kretsinndelingen og stemmerettsregler.
1
Valg hvert fjerde år

Sametingsvalget avholdes hvert fjerde år, på samme tid og sted som stortingsvalget. Dette betyr at valgdagen er den samme og det er de samme valglokalene som benyttes ved begge valg.

Valgene skal holdes klart atskilt.

2
Sju valgkretser

Det velges 39 representanter fra sju ulike valgkretser (valgdistrikter). Kretsene består av følgende kommuner:

Østre valgkrets: Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger i Troms og Finnmark fylke

Ávjovári valgkrets: Kautokeino, Porsanger og Karasjok i Troms og Finnmark fylke

Nordre valgkrets: Alta, Hammerfest, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, Hasvik, Måsøy og Nordkapp i Troms og Finnmark fylke

Gáisi valgkrets: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Kåfjord i Troms og Finnmark fylke

Vesthavet valgkrets: Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy i Troms og Finnmark fylke. Kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke

Sørsamisk valgkrets: Kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke. Hele Trøndelag fylke. Kommunene Surnadal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke. Kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke

Sør-Norge valgkrets: Fylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. De kommunene i Innlandet og Møre og Romsdal som ikke tilhører Sørsamisk valgkrets

 

3
Stemmerett

Stemmerett ved sametingsvalg har alle de som har stemmerett ved kommunestyrevalg i valgkretsen og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

Det vil si at følgende personer har stemmerett dersom de er innført i valgmanntallet:

  • norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av valgåret og som oppfyller kravene i valgloven
  • statsborgere i andre nordiske land som fyller 18 år i løpet av valgåret og som er folkeregisterført som bosatt i Norge 30. juni i valgåret
  • øvrige utenlandske statsborgere som fyller 18 år i løpet av valgåret og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

Det er Sametinget som administrerer valgmanntallet på grunnlag av folkeregisteret og innmelding skjer via deres nettsider. På nettsidene kan du også lese mer om hvilke krav som stilles for å melde seg inn i manntallet.

4
Valgting kun i noen kommuner

Ved sametingsvalg går det i mange sammenhenger et skille mellom kommuner med færre enn 30 og kommuner med 30 eller flere manntallsførte.

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte:

  • har kun forhåndsstemmegivning
  • bruker ikke EVA
  • gjennomfører ikke opptelling

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte:

  • har et eget samevalgstyre
  • har både forhånds- og valgtingsstemmegivning
  • bruker EVA ved sametingsvalg
  • gjennomfører foreløpig opptelling

Dere kan lese mer om oppgavene til de ulike kategoriene av kommuner i de øvrige temartiklene på dette området (se "relaterte tema" nedenfor).

5
Informasjon fra Sametinget

Du finner mer nyttig informasjon på Sametingets nettsider for sametingsvalget 2021

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.