ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Generelt om sametingsvalg

Denne artikkelen tar for seg generelle forhold rundt sametingsvalg, blant annet kretsinndelingen og stemmerettsregler.
1
Fylkeskommunene har ingen oppgaver i forbindelse med sametingsvalg

Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser som er uavhengige av fylkeskommunene.

I hver av de sju kretsene er det én kommune som har ansvar for opptelling og valgoppgjør. Hvis du jobber med valg i i fylkeskommunen har du derfor ingen spesielle oppgaver knyttet til valggjennomføringen ved sametingsvalg.

Dersom du ønsker å lese mer om sametingsvalg kan du bytte til rollen "Valgmedarbeider kommune" øverst på siden.

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.