ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Om protokollering av valg

Her kan du lese om de ulike møtebøkene som dokumenterer valggjennomføringen og hva de inneholder av informasjon.
1
Valgstyrets møtebok

Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføringen av valg i kommunen. Dette kalles "valgstyrets møtebok". Møteboken består av informasjon om hvem som sitter i valgstyret, antall stemmegivninger i kommunen, kommunens foreløpige og endelige opptelling og eventuelle kommentarer til avvik eller hendelser.

Husk at møtebøkene gjennomgås grundig av flere ulike aktører etter valget. Det er derfor særlig viktig at eventuelle avvik forklares så grundig som mulig. Dersom avvikene ikke kan forklares utdypende nok i EVA skal forklaring legges ved utskriften av protokollen.

Informasjonen i møteboken hentes ut fra tallene kommunen har lagt inn i EVA underveis i valggjennomføringen.

Møteboken skal godkjennes av valgstyret og ha valgstyrets underskrifter for at den skal være gjeldende. Signeringen er valgstyrets godkjenning av valggjennomføringen i kommunen. 

Valgstyrets møtebok er et offentlig dokument og bør være lett tilgjengelig for velgere og andre som ønsker å lese om kommunens valggjennomføring.

Se en detaljert gjennomgang av valgstyrets møtebok her

2
Fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkesvalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med kontrollen av valgstyrets gjennomføring av stortingsvalg og fylkestingsvalg, samt valgoppgjøret. Dette kalles "fylkesvalgstyrets møtebok". Møteboken gir informasjon om hvilke kommuner som tilhører hvert valgdistrikt samt disse kommunenes opptelling. Møteboken inneholder også fylkesvalgstyrets opptelling og valgdistriktets valgoppgjør. 

Bekreftet kopi av fylkesvalgstyrets protokoll skal ved stortingsvalg sendes Stortinget og riksvalgstyret.

Se en detaljert gjennomgang av fylkesvalgstyrets møtebok her

3
Mer om møtebøkene for valget i 2023

Formular for møtebøkene som skal benyttes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er nå fastsatt

Blanke versjoner av stemmestyrets møtebok og fylkesvalgstyrets møtebok del 1 finner dere her

4
Send inn signert møtebok

Når fylkesvalgstyret har godkjent protokollen, skal de signerte møtebøkene fra fylkeskommunene sendes inn, slik at disse kan publiseres på valgresultat.no.

Vi ønsker at del 1 og del 2 av møteboka sendes som samlet dokument.

Fylkeskommunene bes sende inn fylkesvalgstyrets møtebok gjennom kontaktskjemaet

Sist oppdatert: 23.05.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.