ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgmateriell

Stemmesedler, konvolutter og annet materiell som benyttes under stemmegivingen kalles valgmateriell. En del av dette distribueres fra Valgdirektoratet, mens noe må kommunene selv sørge for.
1
Hva sendes ut fra Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet produserer og distribuerer et utvalg valgmateriell som kommunene blant annet bruker i valglokalene og som sendes til utenriksstasjonene. Dette er hovedsakelig valgmateriell som har som formål å gi velgerne nødvendig informasjon om valg.

Følgende valgmateriell kan kommunene bestille fra Valgdirektoratet:

 • blanke valgkort
 • stemmeseddelkonvolutter
 • avkryssingsstemmeseddel med punktskrift
 • veiledning med punktskrift om hvordan man avgir stemme
 • oransje beredskapskonvolutter
 • valgplakater som henges opp i valglokalene
 • plakat for utenriks stemmegiving
 • veileder for brevstemmegiving
 • veileder for stemmemottakere utenriks
2
Hva må kommunene selv sørge for?

Kommunene må selv sørge for å bestille øvrig nødvendig valgmateriell. Dette er materiell som i hovedsak er nødvendig for å korrekt håndtere stemmesedler ved normal valggjennomføring, samt i beredskapssituasjoner.

Følgende valgmateriell må kommunene selv sørge for:

 • ordinære stemmesedler med kandidatnavn
  Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med trykkeri for trykking og distribusjon av stemmesedler. 
 • omslagskonvolutt med vindu til forhåndsstemmegivningen
  Valgdirektoratet anbefaler at kommunene bruker omslagskonvolutter med justert vindu. Omslagskonvolutter uten justert vindu bør ikke brukes fordi man risikerer at velgerens navn og adresse vises i konvoluttvinduet.
 • omslag til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag, dvs. for
  • «fremmede» stemmer
  • velgere som ikke står i manntallet
  • velgere som det er krysset av for i manntallet fordi de har forhåndsstemt
 • stempler for å stemple stemmesedlene
 • tilstrekkelig med skrivesaker (fortrinnsvis kulepenner) til å legge ut i avlukkene til bruk for velgere som vil endre på stemmesedlene.
 • innpakningspapir og hyssing
 • forseglingsmateriell
 • forsendelseskonvolutter
3
1. APRIL
Avrop på trykking av stemmesedler
1. APRIL

Det er kommunene som bestiller ordinære stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyrevalg, mens fylkeskommunene bestiller til fylkestingsvalget.

Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med Andvord Grafisk AS om trykking av stemmesedler og dere kan gjøre avrop på denne avtalen. Fristen for å benytte avtalen er 1. april 2023.

Les mer og gjør avrop på avtalen ved å benytte eget skjema her på portalen

4
Etterbestilling av valgmateriell

Valgdirektoratet har et reservelager av valgmateriell liggende som kommunene kan etterbestille fra ved behov.

Les mer om etterbestilling her

Sist oppdatert: 24.04.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.