ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Åpent for avrop på skannere og skanningtjenester

Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med tre utvalgte leverandører om leveranse av skannere og skanningtjenester til valget i 2023. Kommunene og fylkeskommunene kan nå gjøre avrop på denne avtalen.

Fristen for å gjøre avrop er 1. mars 2023.

Avropsskjemaer og mer informasjon om rammeavtalen skanningtjenester finner dere her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.