ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avrop på skannere og skanningtjenester

Nå kan kommunene og fylkeskommunene gjøre avrop på skannere og skanningtjenester. Vi anbefaler at avrop og evaluering gjøres i samarbeid med personell i kommunen/fylkeskommunen som har teknisk kompetanse og personell med innkjøpsfaglig kompetanse. Det er viktig at prinsippene i anskaffelsesregelverket også er ivaretatt.

Det er en forutsetning at dere setter dere inn i sikkerhetsveilederen før dere gjør avrop. Selve avropet gjøres ved å sende inn skjemaene nederst i denne artikkelen.

Det første skjemaet gjelder skanningtjenester og går til leverandørene Atea AS, Indra Navia AS og Sikri AS, som Valgdirektoratet har rammeavtale med. Disse kan deretter velge om de ønsker å svare med et tilbud. 

Det andre skjemaet gjelder kjøp eller leie av skannere og går til Atea AS, som er prioritert leverandør for dette.

Frister:

For del 1 skal avropsforespørselen besvares innen 14 virkedager, dersom dere ikke angir en annen frist i merknadsfeltet i skjemaet.

For del 2 skal avropsforespørselen besvares innen 7 dager.

 

Fristen deres for å gjøre avrop er 1. mars 2023. Etter dette kan ikke Valgdirektoratet garantere at leverandørene har kapasitet til å levere skannere eller til å bistå med skanningtjenester.

Les mer om forberedelser til bruk av EVA Skanning på temasiden her på portalen.

Avropsskjemaer

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.