ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Åpent for avrop på trykking av stemmesedler

Kommunene og fylkeskommunene kan anskaffe stemmesedler til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ved å gjøre avrop på Valgdirektoratets rammeavtale.

Fristen for å gjøre avrop er 1. april 2023.

Se avropsskjema og mer informasjon om rammeavtalen for trykking av stemmesedler.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.