ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr en rekke opplærings- og veiledningsprodukter til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valggjennomføring. På denne siden finner du produkter til bruk av valgansvarlige, samt opplæringspakker og -materiell for valgmedarbeidere.

Opplærings- og veiledningstilbudet ved 2023-valget

Valgmedarbeiderportalen samler all veiledning i form av temaartikler - sentrert rundt en tidslinje på forsiden. Opplæringsprodukter skal spisse den generelle veiledningen inn mot spesifikke roller og tema. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på portalen eller i opplæringsproduktene, kan du kontakte oss gjennom kontaktskjemaet.

Av opplæringstilbud til valgansvarlige har vi:

  • Valgkonferansene, som arrangeres to ganger i valgåret (januar - februar og mai/juni)
  • Veiledere, som omhandler spesifikke tema.
  • Veilednings- og rutinefilmer, som gir alternativ formidling og praktisk gjennomgang av ulike tema.
  • Prøvevalg, som arrangeres i juni (manuell opptelling) og august (maskinell opptelling)
  • Treningsmiljø i EVA, som kan brukes til å øve på praktisk bruk av EVA.
  • Fagdag skanning, hvor vi inviterer inn til oss for å få en avsatt dag til å heve kompetanse på skanning
  • Mindre erfarne valgansvarlige får eget tilbud om oppfølging. Dette innebærer egen bolk på starten av Valgkonferansen, samt informasjonspakker og digitale møter med oss i direktoratet
  • Fylkeskommunene får digitale møter med oss i direktoratet, samt ett fysisk møte på våren

Av opplæringstilbud til valgmedarbeidere har vi:

  • Opplæringspakker, som består av rutinefilmer, rutinebeskrivelser, og e-læringskurs. Pakkene er rettet mot ulike roller gjennom valggjennomføringen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.