ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Her finner dere veiledning og kompetansetiltak dere kan bruke i valggjennomføringen. Opplæringstilbudet skal være et supplement til informasjonen som er tilgjengelig ellers på valgmedarbeiderportalen. Ressursene er delt inn i tre hovedområder: veiledere, videoer, og kurs og opplæring.

Pandemien gjør at det ikke kan gjennomføres fysiske opplæringssamlinger. Dermed blir all opplæring gitt digitalt.

Veiledere inneholder forskjellige veiledere utarbeidet av Valgdirektoratet og andre offentlige instanser.

Videoer inneholder temabaserte videoer og webinarer.

Kurs og opplæring inneholder e-læringer som dere kan bruke i opplæringenav egne valgmedarbeidere.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.