ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Det blir omvalg i Moss mandag 27. november

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt valgdagen for omvalget til fylkestingsvalget i Østfold, som skal holdes i Moss kommune.

Valgdagen blir mandag 27. november med tilhørende forhåndsstemmeperiode innenriks fra og med 13. november til og med 24. november.
Utenriksstemmegivning foregår fra 6. november til og med 17. november.

Departementet vil så snart som mulig forskriftsfeste nødvendige unntak fra valgloven for å kunne gjennomføre omvalget.
Valgdirektoratet kommer tilbake med mer informasjon om praktiske forhold for kommunene så fort vi får flere detaljer.

Les mer på regjeringen.no.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.