ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Elektronisk listeforslagsportal er åpen!

Under koronaviruspandemien hadde de politiske partiene og andre grupper som skulle stille til valg, behov for å hente inn underskrifter på listeforslag elektronisk. Denne muligheten utvides nå i form av en permanent løsning levert av Valgdirektoratet.

Om løsningen
Listestillere har mulighet til å opprette listeforslag og samle inn underskrifter både på papir og elektronisk. Valgdirektoratet har videreutviklet en elektronisk løsning for å opprette listeforslag, samle inn underskrifter, og å sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgdistriktet. Både partier som går under forenklet regelverk og andre partier og grupper kan bruke løsningen. Underskrifter kan samles inn samtidig - både på papir og elektronisk.

Bruk av løsningen
Løsningen er tilgjengelig for listestillere fra 3. oktober 2022. Informasjon til listestillere om listeforslag og bruk av løsningen finner dere på valg.no (lenke).

Du kan gjenbruke informasjon her i din kommunikasjon med listestillere.

Her finner du løsningen

Hvordan mottas listeforslagene?
Dere får tilsendt listeforslagene på e-post til deres postmottak, for at dere kan overholde valgloven § 6-6 (1) om å legge de ut til ettersyn. Valgansvarlige kan ikke begynne å jobbe med listeforslag i EVA før EVA er tilgjengelig, som tidligere. Det er imidlertid ikke noe i veien for å kontakte partier og holde dialog om listeforslagene etter hvert som de kommer inn.

Endringen innebærer ingen omlegging i hvordan valgstyrene skal behandle listeforslag. For listeforslagene som blir levert elektronisk kan man importere kandidater og underskrifter inn i EVA. Valgdirektoratet vil gi veiledning i bruk av den nye funksjonaliteten i EVA senere.

Dersom dere får spørsmål fra listestillere eller andre om funksjonalitet i løsningen, kan dere be de om å sende disse til post@valg.no.

Ved spørsmål kan kommuner og fylkeskommuner kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet på Valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.