ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fagdag skanning 2023

Valgdirektoratet inviterte kommuner og fylkeskommuner til fagdag skanning i perioden 28. april til 12. mai 2023. Fagdagen skulle gi deg som skanningsansvarlig de hjelpemidlene og forutsetningene du trenger for å sikre en god maskinell opptelling på valgdagen.

Fagdagen er for deg som ønsker å benytte skanning til opptelling av stemmesedlene. Målet med fagdagen er å gi dere praktisk erfaring med å skanne. Fagdagen kan bidra til å klargjøre medarbeidere gjennom praktisk øving i EVA skanning med; jobbstyring, skann, verifiser og stikkprøve. 

Fagdagen avholdes fysisk i Valgdirektoratets lokaler sentralt i Tønsberg, (Rambergveien 9). Du må selv ordne reisen og eventuelt opphold.  

Fagdagen ble gjennomført i perioden: 

  • 28. april – 12. mai   

Presentasjonen som ble benyttet kan du laste ned som PDF her

I den praktiske gjennomgangen ble det benyttet oppgavesett. Oppgavesettet kan vøre nyttig å benytte i opplæring i kommunen/fylkeskommunen.  

Oppgavesett Fagdag Skanning kommune

Oppgavesett Fagdag Skanning for fylkeskommune

Opptak av fagdagen

Opptak av fagdag skanning 2023 finner du under Konferanser og fagdager.

 

Om opplærings- og veiledningstilbudet  

Fagdagen i skanning inngår i Valgdirektoratets helhetlige opplærings- og veiledningstilbud som består av blant annet konferanser, artikler, veiledere, filmer, fagdager, tilpasset tilbud til mindre erfarne valgansvarlige, og opplæringspakker til valgmedarbeidere. Alt dette finner du samlet på Valgmedarbeiderportalen. 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.