ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forsendelse av stemmegivninger siste uke før valget

Når dere mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal dere sende disse videre fortløpende. Den nest siste uken av forhåndsstemmeperioden skal stemmegivningene sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag.

Den siste uken før valgdagen skal stemmegivningene sendes på en måte som sikrer at de kommer fram til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Valgdirektoratet har inngått en egen avtale om spedisjon av forhåndsstemmer som sikrer dette.

Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Les mer om hvordan forhåndsstemmer skal sendes de to siste ukene i veiledningen fra Posten/Bring

Her er adresser til alle valgstyrer

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.