ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forslag om endringer i valgloven

Som følge av pandemien ble det vedtatt flere midlertidige endringer i valgloven ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Erfaringene med disse endringene var positive og Kommunal- og disktrisdepartementet forslår derfor å videreføre noen av tiltakene.

Les mer om forslaget på departementets nettsider

Proposisjonen kan dere lese her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.