ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forslag til ny valglov

Regjeringen la fredag 3. mars frem forslag til ny valglov.

Forslaget til ny valglov inneholder flere tiltak som skal legge til rette for at velgerne kan ha tillit til valget og at valget skal gå rett for seg. Tillit blir blant annet løftet opp i formålsparagrafen. I tillegg foreslås det endringer i hvordan valget gjennomføres og åpenhet til opptelling av stemmesedler.

Du finner proposisjonen med ny valglov her (regjeringen.no)

Pressemelding (regjeringen.no)

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.