ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fortsatt utfordringer med overføringer til valgresultat.no

På grunn av fortsatt treghet i overføring av resultater til valgresultat.no, kan det være ulike status for endelig telling på valgresultat.no, sammenlignet med kommunens egne tall.EVA fungerer som det skal og hver enkelt kommune sitter på korrekte resultater for sin kommune.

Kommunene kan finne resultater for kommunestyrevalget i valgstyrets møtebok.

Mandatfordeling er synlig på møtebokens forside når valgoppgjøret er kjørt.
Samlet stemmefordeling per parti for hele kommunen finnes i D3. Denne delen er også tilgjengelig selv om valgoppgjør ikke er kjørt, men merk at dette da blir foreløpige tall.

Vi anbefaler at det som kan rapporteres av valgresultat for kommunen, legges på kommunens nettsider eller på andre måter gjøres lett tilgjengelig for interesserte.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.