ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forventede forsendelser med forhåndsstemmegivninger 2023

Valgdirektoratet har gjort et uttrekk av registrerte utenbysstemmegivninger. Dette uttrekket viser to ting:

  • Hvor mange utenbysstemmegivninger som har blitt mottatt i hver enkelt kommune, og
  • Hvor mange utenbysstemmegivninger hver enkelt kommune kan forvente å motta

Dette er basert på et uttrekk fra EVA i løpet av hele forhåndsstemmeperioden frem til fredag 8. september kl. 12.10 og kl. 21.11. Det endelige antallet kan derfor avvike noe fra dette tallet.

Kommunen må derfor se uttrekket i sammenheng med allerede mottatte stemmegivninger fra andre kommuner - tallene her er totalantall, ikke resterende.

Per fredag kl. 12.10: Forventede forsendelser med utenbysstemmegivninger (.xlsx)

Oppdatert fredag kl. 21.11: Forventede forsendelser med utenbysstemmegivninger (.xlsx)

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.