ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Innmelding av kontaktpersoner og valgansvarlige i EVA

Skjema for registrering av kontaktpersoner og valgansvarlige i EVA er tilgjengelig

11. oktober sendte Valgdirektoratet ut et brev til alle landets kommunedirektører og fylkesdirektører med viktig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Brevet inneholder informasjon om innmelding kontaktpersoner med delegert myndighet og valgansvarlige i EVA.

Skjemaet "Registrering av delegert fullmakt og valgansvarlige" ble tilgjengeliggjort for alle kommunene i Altinn i uke 41. Samtidig ble det sendt varsel på SMS og/eller e-post om at skjema er tilgjengelig.

Fylkeskommunene mottok egen informasjon om utfylling av skjemaet.

Frist for utfylling av skjema er 30. november.

 

Savner du skjema og varsling?

Lurer du på om skjema er tilgjengelig, eller savner varsel, må du henvende deg internt i egen virksomhet for å finne ut hvem som er kontaktperson i Altinn. Det er kommunens kontaktperson som mottar både skjema og varsel om dette. Både kontaktpersoner og foretrukken varslingsform registreres og administreres av kommunene selv i Altinn.

Valgdirektoratet har kun oversikt på virksomhetsnivå og ser ikke hvem som er kontaktpersoner i Altinn for de enkelte kommunene.

 

Finner du ikke skjemaet i Altinn?

For å fylle ut og sende inn denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du må være logget på Altinn med sikkerhetsnivå 3 eller høyere for å bruke skjemaet. Mer informasjon om påloggingsmetoder finner du på Altinn under Sikkerhetsnivå.

Du bør også sjekke oversikten over slettede meldinger, i tilfelle den har havnet der.

 

Endring av kontaktpersoner og valgansvarlige etter fristen

Valgdirektoratet får ikke beskjed dersom personen med delegert myndighet eller dens stedfortreder trer ut av sine roller. For å sikre god og kontinuerlig informasjonsflyt er det derfor svært viktig at Valgdirektoratet får beskjed dersom den som meldes med delegert myndighet eller dens stedfortreder trer ut av sine roller. Vi har laget et skjema for endring av kontaktperson med delegert myndighet.

Valgdirektoratet trenger ikke å få beskjed dersom kun valgansvarlige i EVA trer ut av sine roller. Det er likevel viktig at kommunen/fylkeskommunen til enhver tid har minimum én valgansvarlig registrert i EVA, da bare personer med denne rollen kan gi andre personer tilganger og roller i systemet.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.