ORDLISTE

ORDLISTE

Installasjon av klientmonitorering

Valgdirektoratet anbefaler at PCer som benyttes til EVA har verktøy for monitorering installert.

Et slikt verktøy observerer aktivitet på maskinen og sender denne dataen til analyse. Analysen gir alarm dersom maskinen foretar seg noe unormalt eller mistenkelig og varsler Valgdirektoratet om nødvendig. Verktøyet har ingen andre funksjonaliteter enn dette og griper ikke inn i aktiviteter som utføres på maskinen.

Data fra slike verktøy kan ha avgjørende betydning ved etterforsking av eventuelle sikkerhetshendelser.

Gratis verktøy gjennom Valgdirektoratet

Direktoratet tilbyr verktøyet Cybereason som leveres av Orange CyberDefence Norge. Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med valggjennomføringen. Dette er nærmere beskrevet i Valgdirektoratets sikkerhetsveileder punkt 5.1.15.

Cybereason er en sensor (agent) som enkelt installeres på datamaskinen av bruker med administratortilgang, den er klar til bruk og krever ingen konfigurering etter installasjon. Agenten er lite ressurskrevende og vil i liten grad påvirke maskinens ytelse.

Hvordan laste ned agenten

Du kan laste ned agenten ved å følge lenken under. Nedlastning er passordbeskyttet, men valgansvarlige kan få passordet tilsendt på SMS ved å henvende seg til Valgdirektoratets brukerstøtte.

Nedlasting av agent

Installasjonsveiledning

Brukerstøtte

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.