ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Installasjon av klientmonitorering

Valgdirektoratet anbefaler at PCer som benyttes til EVA har installert verktøy for monitorering av aktiviteten på maskinen.

Et slikt verktøy observerer og sender data til analyse. Dersom maskinen foretar seg noe unormalt eller mistenkelig blir Valgdirektoratet varslet og tar kontakt med eier av maskinen om nødvendig.

Data fra slike verktøy kan ha avgjørende betydning ved etterforsking av eventuelle sikkerhetshendelser.

Gratis verktøy gjennom Valgdirektoratet

Verktøyet Valgdirektoratet tilbyr er konfigurert til kun å observere og samle inn data for analyse og griper dermed ikke inn i aktiviteter som utføres på maskinen.

Som angitt i sikkerhetsveilederen punkt 5.1.15 tilbyr direktoratet verktøyet Cortex XDR fra Palo Alto som leveres av Orange CyberDefence Norge. Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med valggjennomføringen.

Coretex XDR er en agent som enkelt installeres på datamaskinen av bruker med administratortilgang, den er klar til bruk og krever ingen konfigurering etter installasjon. Agenten er lite ressurskrevende og vil i liten grad påvirke maskinens ytelse.

Coretex XDR er i første omgang tilgjengelig for klienter som bruker Windows og macOS. Installasjoner for mobile klienter (Android og iOS) kommer senere.

Hvordan laste ned agenten

Valgansvarlige kan henvende seg til Valgdirektoratets kontaktsenter og vil da få tilsendt en unik lenke som kan brukes til å laste ned og installere agenten på kommunen/fylkeskommunens klienter.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.