ORDLISTE

ORDLISTE

Invitasjon til informasjonsmøte om valgsikkerhet

Kommunal- og distriktsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterer til digitalt informasjonsmøte om kommunestyre- og fylkestingsvalget, torsdag 15. juni kl. 12-13.

Møtet foregår gjennom Teams og dere deltar i møtet ved å bruke lenke i invitasjonsskrivet.

Invitasjon, agenda og møtelenke finner dere her

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.