ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Klage på partinavn er behandlet av departementet

Det registrerte partiet Folkets Parti har klaget på at Folkestyret-listen har fått godkjent sitt listeforslag i Rogaland. Partiet mener at forvekslingsfaren er stor på grunn av navnelikhet.

Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet behandlet klagen. Deres konklusjon er at navnet på de to listene ikke kan forveksles og klagen tas ikke til følge.

Du finner klagebehandlingsbrevet her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.